Advanced Endodontics

"Bypass like a Boss"
2 days Course with
Dr. Waleed Kurdi.

Kurse: Modern Endodonti

Modern Endodonti: det nyaste rön inom ämnet samt hands-on övningar med 3D tänder med anatomiska detaljer och extraherade tänder. Allt med Zeiss mikroskop.

Monika Eriksson Specialisttandläkare i endodonti

Jag som driver Endodonti Akademin heter Monika Eriksson.
Jag har arbetat som legitimerad tandläkare i nästa 20 år och sedan 2015 är jag en av de 70 kliniskt verksamma specialister inom endodonti efter att ha gått treårig utbilning på Karolinska Institutet i Stockholm.
Jag har jobbat inom den offentliga sektorn men sedan 2018 har jag varit verksam inom Smile tandvård.
Idag jobbar jag på Smile Våghustorget i Örebro, Colosseum Specialisttandvård i Västerås och Smile Skövde.
Utöver mitt kliniska arbete har jag föreläst på lokalnivå och nationellnivå samt varit involverat som kliniskt handledare till en ST-tandläkare i Örebro.

Rotbehandling

En rotfyllning är en behandling som behandlar eller förebygger tandinfektion eller inflammation. Djup karies, otät fyllning eller fraktur kan leda bakterier från munhålan in i nervrummet och orsaka problem. Rotfyllning är ett komplicerat ingrepp som kan utföras i en sittning eller under flera besök. Ibland måste man rotfylla tanden för att skapa ett fäste inför protetisk konstruktion som ett stift och en krona.
Rotfyllning kan utföras av allmäntandläkare men ibland bedöms ingreppet för komplicerad och en remiss skickas till en endodontist.
Prognosen för endodontisk behandling utförd av specialisttandläkare är mycket god.
Ifall rotkanalen inte kan nås med konventionell behandling kan ett kirurgiskt ingrepp dvs. rotspest operation bli aktuell.