Patient

Monika Eriksson utför följande behandlingar:

- Rotbehandling
- Rotspets operationer
- Smärtutredning
- Utredning av tandsprickor
- Borttagning av frakturerade implantat komponenter
Samtliga behandlingar är helt smärtfria tack vore moderna bedövningsmetoder. Behandlingarna utförs med hjälp av dental mikroskop som gör det möjligt att hitta förkalkade kanaler, extra kanaler samt undersöka eventuella sprickor.

Som patient kan man skicka egen remissbegäran men det förstås bäst om det finns en remiss från ordinarie tandläkare.

Jag arbetar på
- Smile Specialisttandvård, Örebro
- Colloseum Specialisttandvård Västerås
- Smile Skövde

Välkommen, Monika Eriksson

Remiss

Du som tandläkare kan skicka Remiss för endodontisk behandling via:
- Länk till remissblankett:
smilespecialisttandvard.se
- Brev:
Monika Eriksson,
Smile Specialisttandvård,
Drottninggatan 27,
70222 Örebro
- Muntra
- Medspace